Nỗi buồn giáo viên vùng cao

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trở lại vùng cao Phan Sơn (Bắc Bình, Bình Thuận) sau 17 năm, tôi nhận thấy đời sống của giáo viên nơi đây không thay đổi mấy.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/9/25/210178.tno