Nơi bẩn nhất trong ngôi nhà

    Chúng ta thường nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất nhưng thực chất, cơ thể bạn mới chính là nơi chứa lượng vi khuẩn khổng lồ.

    Phương Hà Theo SI

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-noi-ban-nhat-trong-ngoi-nha-post1228220.html