Nội Bài Cargo: Lợi nhuận 9 tháng giảm mạnh vì mảng hàng quốc tế

Nguyên nhân chính khiến doanh thu, lợi nhuận 9 tháng đầu năm giảm là do sản lượng phục vụ hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp trong thời gian này sụt giảm khá mạnh.

Nội Bài Cargo: Lợi nhuận 9 tháng giảm mạnh vì mảng hàng quốc tế - Ảnh 1

BCTC quý III/2016 của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Nội Bài Cargo - mã NCT ) cho thấy, cả doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ đều giảm khá mạnh.

Cụ thể, kết thúc quý III/2016, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 163 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt hơn 88 tỷ đồng, giảm 12,3%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 53,3% lên 54,3%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động, quanh mức hơn 13 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý III/2016, NCT ghi nhận lợi nhuận sau thuế 62,8 tỷ đồng, giảm 15,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCT đạt doanh thu thuần 511,8 tỷ đồng, giảm 14,6%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 205 tỷ đồng, giảm tới 19,3% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 7.542 đồng.

Nguyên nhân chính khiến doanh thu, lợi nhuận 9 tháng đầu năm giảm là do sản lượng phục vụ hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp trong thời gian này sụt giảm khá mạnh.

Cụ thể, sản lượng hàng hóa 9 tháng đầu năm 2016 là 256.890 tấn, đạt 74% kế hoạch năm và giảm 8,22% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng hàng hóa quốc tế đạt 176.271 tấn, chiếm tỷ trọng 68,62% cơ cấu hàng hóa phục vụ của NCT, giảm 16,52% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của NCT đạt gần 549 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và các khoản gửi ngân hàng đạt 325 tỷ đồng, tăng 10,9%, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 51,7%, lên hơn 80 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 214 tỷ đồng.

Trần Thúy