Nổ trạm biến áp chết người, ai chịu trách nhiệm?

Xin hỏi, ai là người phải chịu trách nhiệm trong vụ nổ trạm biến áp gây chết người?

Nổ trạm biến áp chết người, ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 1

Hỏi:

Vừa qua, trên địa bàn phường tôi xảy ra vụ nổ trạm biến áp làm nhiều người thương vong. Để xảy ra tai nạn đau lòng như vậy là điều không ai mong muốn, nhưng xin hỏi, ai là người phải chịu trách nhiệm vụ việc này?

Nguyễn Thị Xuân (Phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời:

Dù áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, tuy nhiên con người cũng không thể hạn chế hết những khả năng gây thiệt hại có thể xảy ra. Nguồn nguy hiểm cao độ là thuật ngữ pháp lý để chỉ những sự vật như vậy.

Khoản 1, Điều 623, Bộ luật Dân sự 2005 đã xác định: “Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện GTVT cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định”. Theo quy định này, trạm biến áp là một phần của hệ thống tải điện, được xác định thuộc nhóm nguồn nguy hiểm cao độ. Tại thời điểm vận hành thử hệ thống, đơn vị đã không cắm biển báo, chăng dây thông báo nguy hiểm, cấm lại gần thì họ đã có lỗi trong việc quản lý vận hành trạm biến áp này.

Đối với việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra Khoản 2, Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra”. Do trạm biến áp là nguồn nguy hiểm cao độ nên chủ sở hữu, sử dụng trạm biến áp này phải bồi thường thiệt hại ngay cả khi họ không có lỗi theo quy định của Khoản 3, Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2005. Vì vậy, Điện lực Hà Đông, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hoạt động của trạm biến áp được xác định là chủ sở hữu, sử dụng nên sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra trong quá trình hoạt động của nguồn nguy hiểm cao độ này.Luật sư

(Công ty Luật Hà Nội Tinh hoa, Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Quách Thành Lực