Nợ thuế lên đến 74.000 tỷ đồng, ngành thuế tăng cưỡng chế thu hồi

Theo đại diện của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết 30/9/2016, tổng số tiền nợ thuế ước khoảng 74.000 tỷ đồng. Để thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao, từ nay đến cuối năm ngành thuế phải triển khai nhiều biện pháp tăng tốc thu hồi nợ đọng.

Đại diện Tổng cục thuế, ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết 30/9, 63 Cục thuế tỉnh, thành phố đã đôn đốc, thu hồi 31.785 tỷ đồng tiền nợ thuế của năm 2015 chuyển sang, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 60% chỉ tiêu thu nợ của năm 2016.

Nợ thuế lên đến 74.000 tỷ đồng, ngành thuế tăng cưỡng chế thu hồi - Ảnh 1

Tính đến ngày 30/9/2016, các khoản nợ liên quan đến đất là 10.856 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Nếu loại trừ tiền nợ phạt chậm nộp thì tỷ lệ thu hồi đạt 80% chỉ tiêu thu nợ cả năm, trong đó số thu hồi bằng biện pháp quản lý thu nợ thuế là 25.500 tỷ đồng, bằng cưỡng chế nợ thuế là 6.243 tỷ đồng.

Cũng theo ông Trí, tính đến ngày 30/9, tổng số tiền nợ thuế tính ước khoảng 74.000 tỷ đồng, giảm 440 tỷ đồng so với tháng trước đó. Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày có khả năng thu là 32.239 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng số tiền nợ thuế, giảm so với cuối năm 2015 là 3.937 tỷ đồng và giảm so với tháng 8 năm 2016 là 1.136 tỷ đồng.

Các khoản nợ liên quan đến đất ước đạt 10.856 tỷ đồng, giảm 1.440 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015. Các khoản phạt và tiền chậm nộp ước 26.931 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015.

"Cơ quan Thuế đã triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế và cưỡng chế thuế. Hàng tháng, Tổng cục Thuế thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế để Cục thuế các địa phương rà soát, đôn đốc và thực hiện cưỡng chế nợ bằng các biện pháp theo quy định như: phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, công khai thông tin trên phương tiện đại chúng", ông Trí nói.

Từ nay đến cuối năm 2016, để triển khai tốt hơn công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cục thuế địa phương rà soát tổng thể dữ liệu nợ để kịp thời điều chỉnh, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý; kiểm soát chặt chẽ việc phân loại nợ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng để có giải pháp đôn đốc thu nợ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục tục theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế hàng tháng và thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ lớn đồng thời yêu cầu cục thuế các địa phương tổ chức rà soát, đôn đốc và thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật cũng như công khai thông tin nợ thuế theo quy định; giám sát chặt chẽ việc thực hiện cưỡng chế nợ của các cục thuế...

Hải Yến