Nổ súng tại Đại học Trung ương Venezuela

    Gốc

    (Vitinfo) - Những kẻ mang súng đeo mặt nạ đã bắt đầu nổ súng vào các sinh viên đang trở về từ cuộc diễu hành – cuộc diễu hành với 10.000 người Venezuela phản đối nỗ lực mở rộng quyền lực của Tổng thống Hugo Chavez thông qua việc thay đổi hiến pháp.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/30765/default.aspx