Nợ quá hạn phải trả lãi thế nào?

Hỏi: Tôi có vay ngân hàng một khoản tiền và có tài sản thế chấp nhưng đến hạn tôi vẫn chưa trả được nợ. Tôi xin hỏi Luật sư nếu như vậy tôi phải chịu lãi quá hạn như thế nào? (Nguyễn Thị Hằng, Tiền Hải, Thái Bình)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5, Điều 474 Bộ luật Dân sự thì "Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ". Tại Văn bản số 6486/NHNN-CSTT ngày 16/7/2008, Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn việc áp dụng lãi suất đối với khoản nợ gốc quá hạn. Theo đó, lãi suất đối với khoản nợ gốc quá hạn không quá 150% lãi suất đã ký kết. Như vậy, đối với số tiền chậm trả nợ, bạn sẽ phải trả số tiền gốc, số tiền lãi trong hạn chưa trả (tính đến hạn trả nợ - nếu có) và lãi quá hạn. Thời hạn chậm trả nợ do Ngân hàng quy định. Nếu hết thời hạn đó, bạn vẫn chưa trả được nợ, Ngân hàng sẽ xử lý tài sản bảo đảm của bạn để thu hồi khoản nợ