Nỗ lực vượt khó, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Với việc triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Minh chứng là khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh về ngành y tế tỉnh nhà luôn đạt trên 90%.

Lê Tuấn - Tuấn Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/video/y-te/no-luc-vuot-kho-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan/262158.htm