Nỗ lực 'Phủ sóng' các chính sách an sinh xã hội

Cùng với các cấp, các ngành, vào thời điểm như hiện nay toàn Ngành BHXH Việt Nam đang quyết liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023. Ghi nhận của phóng viên tại Cơ quan BHXH thành phố Đà Nẵng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/no-luc-phu-song-cac-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-102851.htm