Nỗ lực ổn định cuộc sống cho đồng bào vùng sạt lở núi

    VNEWS
    2 liên quanGốc

    Sau những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai gây ra cho đồng bào miền núi vào cuối năm 2020, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc tái thiết cơ sở hạ tầng, ổn định chỗ ở, tạo sinh kế mới, ổn định cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, thiệt hại do thiên tai gây ra hết sức nghiêm trọng, tài sản của nhiều gia đình bị mất trắng, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước lại có hạn. Do vậy ổn định cuộc sống cho đồng bào vùng sạt lở núi vẫn còn là câu chuyện dài.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/no-luc-on-dinh-cuoc-song-cho-dong-bao-vung-sat-lo-nui-214506.htm