Nỗ lực mới của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hành tinh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Báo cáo phát triển con người năm 2007-2008 của UNDP đã chỉ ra năm nguy cơ của tình trạng biến đổi khí hậu đang gia tăng hiện nay, đối với sự phát triển của con người. Đó là năng suất nông nghiệp đang bị giảm sút, các hệ sinh thái  bị phá vỡ, nguy cơ thời tiết cực đoan, bệnh tật và tình trạng thiếu nước ngày càng gia tăng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113398&sub=127&top=39