Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại “Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, UBND tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể; trong đó tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đầu tư thêm nhiều nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Khánh Hòa là 1 trong 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhà ở xã hội cao

Theo “Đề án đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh được phân bổ hoàn thành 7.800 căn (trong đó giai đoạn 2022 - 2025 là 3.400 căn, giai đoạn 2026 - 2030 là 4.400 căn).

Chung cư nhà ở xã hội 02 - HUD Khu đô thị Phước Long vừa được đưa vào sử dụng trong quý I/2024.

Chung cư nhà ở xã hội 02 - HUD Khu đô thị Phước Long vừa được đưa vào sử dụng trong quý I/2024.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 3.364/3.400 căn hộ nhà ở xã hội, đạt 98,9% so với chỉ tiêu được phân bổ theo đề án. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2023 có 7 dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng với diện tích sàn xây dựng khoảng 296.827m2, tương ứng với 2.680 căn hộ được bàn giao cho khách hàng, đó là: Chung cư PH (Vĩnh Trường, TP. Nha Trang), Chung cư XH1, XH2 Khu đô thị Phước Long 2 (Nha Trang) với tổng cộng 1.809 căn hộ; các chung cư nhà ở xã hội SSH07, SSH08, SSH09 (Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I - Nha Trang) với tổng số 1.072 căn hộ; nhà ở xã hội Cam Ranh 223 căn. Quý I/ 2024, chung cư nhà ở xã hội 02 - HUD, Khu đô thị mới Phước Long được đưa vào khai thác với tổng số 260 căn hộ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số dự án nhà ở đang được triển khai, như: Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú (Nha Trang) với 1.221 căn (dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025 - 2026); Dự án nhà ở xã hội Cam Ranh với 3.565 căn (dự kiến hoàn thành quý IV/2026); Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với 9.816 căn (dự kiến hoàn thành quý IV/2027); Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý (Nha Trang) có 602 căn (dự kiến hoàn thành quý II/2027).

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đến thời điểm hiện nay, tỉnh đáp ứng tốt các chỉ tiêu về nhà ở xã hội được giao theo đề án. Khánh Hòa là 1 trong 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhà ở xã hội cao của cả nước.

Triển khai nhiều giải pháp

Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại đề án, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Theo đó, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát việc bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trong thời gian tới, sau khi các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát kêu gọi các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp.

Theo chương trình phát triển nhà ở được UBND tỉnh phê duyệt, dự báo đến năm 2025, nhu cầu về đất ở hơn 3.187ha; trong đó quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 227,2ha (tương ứng với diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành mới hơn 1,7 triệu m2 (44.881 căn). Trong giai đoạn 2026 - 2030, quỹ đất phát triển nhà ở dự kiến hơn 5.000ha; trong đó quỹ đất phát triển nhà ở xã hội hơn 337,8ha, tương ứng với diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành mới hơn 2,3 triệu m2 (48.751 căn). Như vậy, đến năm 2030 sẽ đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Chung cư XH1 và XH2 VCN Phước Long 2.

Chung cư XH1 và XH2 VCN Phước Long 2.

Ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai đầu tư nhà ở xã hội theo đúng tiến độ đã phê duyệt; rà soát quy hoạch bố trí đảm bảo quỹ đất 20% tại các khu vực đô thị từ loại III trở lên (TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh), hoặc các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế (thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh) để phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định rõ vị trí và ưu tiên sử dụng quỹ đất sạch do địa phương đang quản lý để thực hiện các dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách; tăng cường hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; khuyến khích thực hiện thông qua phương thức đấu giá, đấu thầu cho các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư; bổ sung quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện cần đáp ứng đối với nhà đầu tư trong hồ sơ mời thầu.

UBND tỉnh sẽ rà soát danh mục dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án chậm tiến độ, đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ để có phương án xử lý nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư nhất là các vướng mắc về thủ tục pháp lý; qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tạo nguồn cung cho thị trường. Đồng thời, tăng cường giám sát, áp dụng các chế tài để đảm bảo chủ đầu tư thực hiện đúng những cam kết, nghĩa vụ, nội dung được phê duyệt trong quá trình triển khai thực hiện dự án; xử lý nghiêm những trường hợp chủ đầu tư chây ì kéo dài tiến độ thực hiện, có dấu hiệu mua bán dự án không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Mới đây, làm việc với các sở, ban, ngành về “Đề án đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, ôngTRẦN HÒA NAM - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Xây dựng chia đề án làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2024 - 2025, đối với các dự án đang được triển khai, tỉnh tập trung hỗ trợ nhà đầu tư để sớm khởi công trong 2 năm này; Giai đoạn 2026 - 2030, căn cứ trên chương trình phát triển nhà ở đã được duyệt, Sở Xây dựng sớm trình UBND tỉnh các chỉ tiêu về nhà ở xã hội để xem xét phê duyệt. Đồng chí cũng giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với các địa phương, ban, ngành có liên quan xác định những vị trí triển khai các dự án nhà ở xã hội, bám sát các quy hoạch của địa phương. Đối với các dự án đã đề xuất chủ trương đầu tư nhưng chờ quy hoạch, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương để rà soát sự phù hợp quy hoạch của các dự án này, tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Ngoài ra, đối với 16 dự án nhà ở còn những vướng mắc, Sở Xây dựng rà soát xem bao nhiêu dự án có mục tiêu là nhà ở xã hội để làm việc với các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn.

MẠNH HÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202406/no-luc-hoan-thanh-chi-tieu-nha-o-xa-hoi-55f67a5/