Nỗ lực giảm thiểu bạo lực gia đình tại vùng cao Yên Bái

Bạo lực gia đình tại vùng cao Yên Bái là một vấn nạn nhức nhối, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho gia định và xã hội. Chính vì vậy, giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, hướng đến mục tiêu bình đẳng giới nhằm xây dựng giá trị chuẩn mực đạo đức, mạng lại hạnh phúc trong mỗi gia đình, bình yên cho xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái quan tâm, chăm lo và quyết tâm đẩy lùi trong thời gian vừa qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/no-luc-giam-thieu-bao-luc-gia-dinh-tai-vung-cao-yen-bai-102892.htm