Nỗ lực đối thoại Nga - Mỹ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sau những ngày cực kỳ căng thẳng, mối quan hệ Nga - Mỹ đang đứng trước cơ may được cải thiện vì lợi ích của cả hai bên.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090308004333.aspx