Nỗ lực để xứng đáng với ngôi trường chính trị mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Tự hào mang tên vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, thời gian qua, Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.

Lê Tuấn - Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/no-luc-de-xung-dang-voi-ngoi-truong-chinh-tri-mang-ten-tong-bi-thu-dau-tien-cua-dang-post264889.html