Nỗ lực đẩy lùi tai nạn giao thông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Với quyết tâm của cả hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  giảm đáng kể.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119170&sub=52&top=37