Nỗ lực đảm bảo ổn định lưới điện cho bà con vùng núi

    Na Hang, Lâm Bình là hai huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, các cấp, ngành địa phương đã tích cực quan tâm, tạo điều kiện để người dân nơi đây bớt khó khăn, thiếu thốn.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/no-luc-dam-bao-on-dinh-luoi-dien-cho-ba-con-vung-nui-66652.htm