Nợ hệ sinh thái

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Chúng ta đang sử dụng quá khả năng tái tạo "vốn tự nhiên" - tài nguyên trên trái đất và sẽ trở thành “con nợ của hệ sinh thái”.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134669&sub=85&top=45