Nợ đọng tiền bảo hiểm: Không thể người lao động bị thiệt

Nhằm đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp (DN) thực hiện đúng pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ), đến 30/9, BHXH Thành phố đã thực hiện 633 cuộc kiểm tra, đôn đốc nợ đọng BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động (LĐ).

Theo BHXH Hà Nội, 9 tháng đầu năm, BHXH Hà Nội đã tập trung phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) được gần 7.463 DN với trên 36.055 LĐ tham gia BHXH, BHYT.

Hiện nay, toàn Thành phố có 5.633.272 người tham gia BHYT, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước, đạt 78,7% dân số Thủ đô (chỉ tiêu bao phủ BHYT Thành phố giao 80%).

Nợ đọng tiền bảo hiểm: Không thể người lao động bị thiệt - Ảnh 1

9 tháng đầu năm, số thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên toàn Thành phố là 19.534 tỉ đồng, đạt 75% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Để tăng cường công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, mở rộng phát triển đối tượng tham gia, BHXH Thành phố đã chủ động phối hợp các sở, ngành Thành phố liên quan triển khai thu, thu nợ BHXH, BHYT nhằm giảm tỉ lệ nợ đọng BHXH trên địa bàn. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT toàn Thành phố hiện nay là 2.200,3 tỉ đồng, chiếm 8,4% số thu.

Đặc biệt, BHXH Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng LĐ trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với NLĐ, kiên quyết khởi kiện ra Tòa các đơn vị cố tình chây ỳ để nợ đọng BHXH kéo dài với số tiền lớn để giảm nợ đọng BHXH, nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ, phấn đấu đến hết năm 2016, tỉ lệ nợ BHXH đạt dưới 6% tổng số phải thu”- Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Thị Phương Mai nhấn mạnh.

Nhằm đôn đốc các đơn vị, DN thực hiện đúng pháp luật về BHXH, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, đến 30/9, BHXH Thành phố đã thực hiện 633 cuộc kiểm tra, đôn đốc nợ đọng BHXH tại các đơn vị sử dụng LĐ.

BHXH Hà Nội cũng phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, LĐLĐ Thành phố thành lập 3 đoàn thanh tra tại 15 DN trên địa bàn Thành phố; đồng thời chủ động tiến hành lập hồ sơ khởi kiện 724 DN, bước đầu thu hồi được 21,05 tỉ đồng.

Để tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHXH Thành phố chủ động phối hợp LĐLĐ Thành phố xây dựng, ban hành qui chế phối hợp giữa hai ngành về việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020, trong đó sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ về thông tin để khởi kiện ra tòa những hành vi vi phạm pháp luật BHXH.

Triển khai nhiệm vụ của toàn ngành những tháng cuối năm, theo chỉ đạo của Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Thị Phương Mai, BHXH các quận, huyện, thị cần tập trung các giải pháp quyết liệt hơn nhằm tăng thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về tỉ lệ bao phủ BHYT năm 2016 của Chính phủ, Thành phố giao là 80%.

“Đặc biệt, BHXH Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng LĐ trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với NLĐ, kiên quyết khởi kiện ra Tòa các đơn vị cố tình chây ỳ để nợ đọng BHXH kéo dài với số tiền lớn để giảm nợ đọng BHXH, nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ, phấn đấu đến hết năm 2016, tỉ lệ nợ BHXH đạt dưới 6% tổng số phải thu”- Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Thị Phương Mai nhấn mạnh.

Bảo Duy