Nổ bom xe gần đại sứ quán Mỹ tại Irắc

    Gốc

    Ngày 14/11 đã xảy ra vụ nổ bom xe gần đồn cảnh sát cách Vùng Xanh không xa, nơi đặt đại sứ quán Mỹ và các bộ của Chính phủ Irắc.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223130/Default.aspx