Nợ 43.000 tỷ đồng, tổng tài sản thế chấp của Trầm Bê 'khủng' cỡ nào?

Nếu theo đúng quy định, để vay khoản tiền này, tổng giá trị tài sản thế chấp của Trầm Bê sẽ phải có trị giá lên tới 86.000 tỷ đồng.

Trần Nam – Hữu Khải/VTC1