NNG chuyển đổi mục đích sử dụng 13ha đất tại KCN Tân Bình

Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG) vừa chuyển đổi mục đích sử dụng 2 lô đất hơn 13ha tại Khu công nghiệp Tân Bình.

Cụ thể, NNG chuyển đổi mục đích đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất bao bì nhựa PET và nắp chai nhựa sang hình thức cho thuê nhà xưởng. Hai lô đất thuộc Dự án bao gồm: Lô IV-21 với diện tích là 7.312 m2 và Lô IV-22 với diện tích là 6.486 m2.

Năm 2015, NNG đạt doanh thu 1.871 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 53 tỷ đồng. Tổng tài sản của Công ty là 1.884 tỷ đồng.

Năm 2016, NNG đặt mục tiêu 2.140 tỷ đồng doanh thu thuần, 169 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong năm nay, Công ty tiếp tục theo đuổi việc đầu tư lớn cho hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho sản phẩm mũi nhọn bao bì nhựa PET (Công ty TNHH MTV Bao bì quốc tế Ngọc Nghĩa đầu tư giai đoạn I là 360 tỷ đồng và dự kiến phát sinh doanh thu vào khoảng tháng 6/2016). Bên cạnh đó, Công ty còn dự định mở rộng đầu tư thêm mảng thực phẩm thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty.

Thanh Tú