NKG: Chủ tịch Hồ Minh Quang đã mua hơn 1 triệu cp

Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa thông báo chỉ mua được 1,091,910 cp trong tổng 2 triệu cp đăng ký từ ngày 18/03 đến 16/04 do thị trường chưa phù hợp.

Trước giao dịch, ông Hồ Minh Quang nắm 4,962,230 cp NKG.

Sau giao dịch, ông Hồ Minh Quang nâng số lượng cổ phiếu lên 6,054,140 cp NKG.

Với mức giá 6,900 đồng/cổ phiếu NKG (17/04), hiện ông Hồ Minh Quang đang sở hữu khoảng 41.77 tỷ đồng trị giá cổ phiếu NKG.

Hằng Nga (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:
2013-04-17-NKG-BC-gdcp-cua-Ho-Minh-Quang.pdf