NKD, PHT chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2010

(Vietstock) – Sở GDCK TPHCM (HOSE) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2010 của cổ đông sở hữu cổ phiếu NKD và PHT.

CTCP Kinh Đô Miền Bắc (HOSE: NKD) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 06/10 để tiến hành chi trả cổ tức đợt 1/2010 với tỷ lệ 12% bằng tiền. Công ty chính thức chi trả cổ tức cho cổ đông từ ngày 10/11. CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (HOSE: PHT) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/10 để chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Công ty thực hiện chi trả từ ngày 30/11 tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký và tại trụ sở công ty.