Nixon đi thăm Mao (kỳ 2)

TTCT - Chiếc xe hơi đậu trước cửa một tòa biệt thự của Trung Nam Hải. Dù hết sức tinh vi, hệ thống bảo vệ an ninh của nó gần như vô hình. Những người Mỹ bước nhanh qua phòng tiếp tân, có đặt một bàn bóng bàn. Ông bác sĩ của Mao đón rồi dẫn họ đến phòng làm việc của Mao.