Niu Dilân tài trợ 25.000 USD cho Làng Hữu nghị

    Gốc

    Bộ trưởng Các vấn đề cựu chiến binh Niu Dilân Rick Barker ngày 25/2 đã công bố khoản tài trợ trị giá 25.000 USD cho Làng Hữu nghị Việt Nam ở Hà Nội nhằm tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Niu Dilân.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/237361/Default.aspx