Nippon Super Easy Wash: Khả năng chịu chùi rửa cao 10.000 lần

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng Việt Nam, sau 12 tháng nghiên cứu và thử nghiệm, ngày 12/11, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Nippon đã cho ra đời loại sơn mới - Nippon Super Easy Wash với khả năng chịu chùi rửa cao 10.000 lần các sản phẩm cùng loại.