Ninh Thuận: Tăng cường biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

  Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận vừa có công văn gửi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đề nghị phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

  Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  Tại công văn, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận nêu rõ, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đơn vị tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi theo hướng áp dụng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ trong vòng 1 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và thanh toán từng lần; tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với hồ sơ, hợp đồng thực hiện nguyên tắc “kiểm soát trước, thanh toán sau” với tổng thời gian nhận, giải quyết và trả kết quả trong vòng 2 ngày làm việc, trừ thời gian cao điểm cuối năm.

  Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công qua KBNN Ninh Thuận trong 5 tháng đầu năm vẫn đạt thấp (khoảng 25%).

  Theo đó, KBNN Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến KBNN Ninh Thuận để thanh toán khối lượng theo tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao và kế hoạch các năm trước được phép kéo dài, hạn chế để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối quý, cuối năm.

  Đặc biệt, KBNN Ninh Thuận cho biết, qua công tác kiểm soát chi hồ sơ, chứng từ các dự án đầu tư công, đơn vị thường xuyên phát hiện những thiếu sót lặp đi lặp lại như: thông tin, số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán không phù hợp với hồ sơ đính kèm (thanh toán không đúng điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), có sự sai lệch số liệu trong bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành…); theo yêu cầu (nội dung thanh toán chưa đúng, chọn mã nguồn vốn không đúng với nguồn vốn ghi trong kế hoạch vốn được giao, xác định nhầm mục lục ngân sách…).

  Do đó, khi phát hiện sai sót, KBNN Ninh Thuận buộc phải từ chối tiếp nhận chứng từ và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện gửi lại để kiểm soát, thanh toán. “Điều này cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự chậm trễ trong việc giải ngân, thanh toán cho nhà thầu. Vì vậy, để được tiếp nhận và giải quyết ngay lần đầu, hạn chế sai sót, phải bổ sung hoàn thiện nhiều lần, đề nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, đối chiếu giữa hồ sơ với chứng từ để bảo đảm thông tin, số liệu đề nghị thanh toán phù hợp với quy định trước khi gửi đến kho bạc đề nghị tạm ứng, thanh toán” - văn bản của KBNN Ninh Thuận nêu rõ.

  KBNN Ninh Thuận cũng lưu ý, các chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đã được hoàn thiện đồng thời với việc gửi chứng từ thanh toán qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc để được tiếp nhận, thanh toán ngay, tránh tồn đọng chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến quá thời hạn tiếp nhận theo quy định.

  T.Phong

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/ninh-thuan-tang-cuong-bien-phap-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-i292661/