Ninh Thuận lưu ý tổ chức kiểm tra học kỳ I khối 9 và 12

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Thuận vừa có văn bản số 2221/SGDĐT-KTKĐ gửi các phòng GD&ĐT, trường THPT, trường phổ thông DTNT nhắc nhở một số vấn đề về tổ chức kiểm tra học kỳ I lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học 2016 - 2017.

Văn bản này lưu ý: Số lượng câu hỏi kiểm tra môn tiếng Anh lớp 12 THPT là 40 câu.

Để kỳ kiểm tra thật sự nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng thực chất bài làm của học sinh nhằm chuẩn bị tâm thế cho học sinh trong các kỳ thi sắp tới cũng như có thông tin đánh giá chính xác làm cơ sở điều chỉnh quá trình, nội dung và phương pháp dạy học, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục cần có phương án phù hợp để đảm bảo an toàn, bảo mật về đề kiểm tra; triển khai công tác coi thi một cách nghiêm túc, không để xảy ra các hiện tượng có thể dẫn đến sai lệch kết quả làm bài của học sinh.

Phân công người trực nhận đáp án, hướng dẫn chấm sau khi hết giờ làm bài các bộ môn theo lịch kiểm tra và thực hiện chuyển tiếp đến các đơn vị, bộ phận trực thuộc. Tổ chức học tập, thảo luận, thống nhất đáp án, hướng dẫn chấm một cách nghiêm túc, không tùy tiện khi vận dụng, chấm bài kiểm tra. Các đơn vị có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cần ưu tiên chấm bài trắc nghiệm bằng máy nhằm tăng cường tính khách quan.

Trong trường hợp cần thiết, Sở GDĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra hoặc hội đồng đế chấm thấm định toàn bộ hoặc một phần số bài kiếm tra của các cơ sở giáo dục.

Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triến khai thực hiện nghiêm túc các vấn đề trên; nếu để xảy ra dư luận không tốt trong xã hội, gia đình học sinh hoặc hiện tượng chạy theo thành tích thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và với cấp trên.