Ninh Bình: Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt gần 3.389,6 triệu USD

  Báo Công Thương
  515 liên quanGốcNinh Bình

  Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Ninh Bình ước đạt gần 3.389,6 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ, đạt 57,4% kế hoạch năm

  Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 3.389,6 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ, đạt 57,4% kế hoạch năm.

  Cụ thể, tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng ước đạt gần 1.614,4 triệu USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 57,7% kế hoạch năm.

  Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: quần áo các loại đạt 198,4 triệu USD; xi măng, clanke đạt 250,3 triệu USD; giầy dép các loại đạt 415,7 triệu USD; camera và linh kiện 511,5 triệu USD; linh kiện điện tử 54,9 triệu USD.

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh tăng khá như: dứa, dưa chuột đóng hộp 10,3 nghìn tấn, gấp 2,4 lần; nước dứa cô đặc 960 tấn, gấp gần 2,2 lần; quần áo các loại 42,9 triệu chiếc, tăng 48,7%; sản phẩm cói khác 1,1 triệu sản phẩm, tăng 30,9%; camera và linh kiện 198,8 triệu sản phẩm, tăng 66,9%; giầy dép các loại 40,3 triệu đôi, tăng 42,6%; phôi nhôm 13,2 nghìn tấn, gấp 3,1 lần.

  Mặc dù đạt được những kết quả trong tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2022, một số sản phẩm của tỉnh Ninh Bình lại có mức giảm sút so với cùng kỳ như: xi măng, clanke 5,7 triệu tấn, giảm 29,7%; kính quang học 650,1 nghìn chiếc, giảm 28,4%; phân ure 900 tấn, giảm 98,6%; hàng thêu ren 48,3 nghìn sản phẩm, giảm 39,4%.

  Về nhập khẩu, tổng giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 1.775,2 triệu USD, tăng 29,2% so với 6 tháng năm 2021, đạt 57,3% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: linh kiện điện tử 583,6 triệu USD; linh kiện, phụ tùng ô tô các loại 540,6 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày dép 343,8 triệu USD; vải may mặc 90,8 triệu USD.

  Kết quả trên sẽ là nền tảng quan trọng, giúp tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

  Hoàng Minh

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ninh-binh-tong-gia-tri-kim-ngach-xuat-nhap-khau-6-thang-dau-nam-uoc-dat-gan-33896-trieu-usd-182467.html