Ninh Bình: Tổ chức bắn 150 giàn pháo hoa khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đồng ý việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế, khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Lễ hội Hoa Lư năm 2024 gắn với lễ Kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế (924-2024) sẽ được tổ chức từ ngày 17-19/4 (tức ngày 9-11/3 Âm lịch) tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Chương trình kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024), khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tỉnh Ninh Bình sẽ bắn 150 giàn pháo hoa nổ tầm thấp khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024. Ảnh: ST

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND huyện Hoa Lư và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổ chức bắn 150 giàn pháo hoa nổ tầm thấp ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật kỷ niệm (dự kiến vào 21h30 giờ ngày 17/4); thời lượng 15 phút, tầm bắn thấp (dưới 120m) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Chương trình kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế, khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024, nhằm động viên tinh thần, tạo khí thế phấn khởi, sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Ninh Bình để tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trần Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ninh-binh-to-chuc-ban-150-gian-phao-hoa-khai-mac-le-hoi-hoa-lu-nam-2024-post292001.html