Ninh Bình tiếp nhận dự án chăm sóc mắt 8 tỷ đồng

    Gốc

    Trong 4 năm (2007- 2011), với dự án “Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt tỉnh Ninh Bình” trị giá 8 tỷ, ORBIS sẽ hỗ trợ Ninh Bình đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị nhãn khoa, tuyên truyền nâng cao nhận thức nhằm giải quyết các nguyên nhân gây mù chủ yếu như đục thể thủy tinh, glôcôm, mộng, quặm, tật khúc xạ...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/76820.cand