Ninh Bình tập trung kiểm soát bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

    VNEWS
    706 liên quanGốc

    Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện ở 8 huyện, thành phố làm trên 3.100 con trâu, bò mắc bệnh trong đó đã phải tiêu hủy trên 400 con với trọng lượng trên 53 tấn. Trước tình hình đó, tỉnh Ninh Bình đã triền khai nhiều giải pháp phòng, chống, kiểm soát bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/ninh-binh-tap-trung-kiem-soat-benh-viem-da-noi-cuc-tren-trau-bo-213169.htm