Ninh Bình sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cách ly tại khách sạn

    VNEWS
    232 liên quanGốc

    Thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tỉnh Ninh Bình đã triển khai cách ly y tế có phí tại các khách sạn đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại địa phương.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nvideo/ninh-binh-san-sang-dap-ung-yeu-cau-cach-ly-tai-khach-san-189349.htm