Ninh Bình: Nhắc nhở tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình đề nghị trưởng phòng ban Sở, trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX tiếp tục quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.

Ninh Bình: Nhắc nhở tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục - Ảnh 1

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất nhà giáo. Phát hiện các tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục tổ chức các hoạt động tôn vinh, tuyên dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thường xuyên nhắc nhở, quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg và Công văn số 302/UBND-VP7 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; sử dụng có hiệu quả giờ giấc làm việc, không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, không được đánh bạc dưới mọi hình thức.

Sử dụng công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội có hiệu quả, đúng mục đích. Trang phục của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh theo đúng quy định, đúng điều lệ nhà trường.

Phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt phong trào “Trường học an toàn”, phòng chống “bạo lực học đường”. Chủ động nắm bắt thông tin; giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, những biểu hiện tiêu cực của học sinh, xử lý nghiêm minh hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT qua phòng Chính trị - Tư tưởng.