Ninh Bình: Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Dự án chỉnh trang đô thị Đông sông Vân (TP Ninh Bình) phải di dời hàng trăm hộ dân, đến nay chỉ còn 1 trường hợp KN về quyền lợi, nhưng vẫn giao đất cho đơn vị thi công

Thực hiện Thông báo số 130-TBTW, ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 6/3/2002 của Ban Bí thư, Thông báo số 307-TB/TW, ngày 10/2/2010 của Ban Bí thư về Đề án đổi mới công tác tiếp dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của công dân, tạo sự chuyển biến rõ nét. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết về cơ bản, những vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Tình trạng đơn thư khiếu tố vượt cấp, khiếu kiện đông người đã giảm hẳn so cùng kỳ năm trước. UBND tỉnh thường xuyên phối hợp với Thanh tra Chính phủ, nhất là Trụ sở Tiếp công dân của T.Ư Đảng và Nhà nước trong tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân, chủ động phối hợp với các đơn vị của Thanh tra Chính phủ thống nhất quan điểm giải quyết để trả lời cho công dân, chấm dứt một số vụ việc khiếu kiện kéo dài. Hàng quý, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác nội chính và công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC của công dân đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đồng thời lên kế hoạch và giao nhiệm vụ giải quyết cụ thể cho quý sau. Phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, ngày 22/3/2010, UBND tỉnh có Văn bản số 34/UBND-VP 10 và ngày 16/4/2010, Tỉnh ủy có Thông tri số 17/TT/TU chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC, đặc biệt là những vụ việc phức tạp, kéo dài. Do tổ chức chu đáo, thuận lợi, bố trí đủ nhân lực và và các điều kiện làm việc, trong 4 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh đã tiếp 1.013 lượt công dân (giảm 5% so cùng kỳ). Toàn tỉnh chỉ có 2 đoàn đông người KN các nội dung liên quan đến quyền lợi trong đền bù, giải phóng mặt bằng, không có “điểm nóng”. Nội dung KN,TC trên phạm vi toàn tỉnh chủ yếu cũng chỉ liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án và một số vấn đề về chính sách xã hội khác. Để thống nhất việc tổng hợp, tham mưu giải quyết vụ việc, tránh hiện tượng đơn thư lòng vòng, đùn đẩy chồng chéo, gây bức xúc trong nhân dân, ngày 31/3/2010, Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Quy chế số 06-QC/TU, quy định việc phối hợp tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển đơn thư KN,TC giữa 6 cơ quan đầu mối: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra (Tỉnh ủy) và Thanh tra tỉnh. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và một số ngành chức năng hàng quý phối hợp tổ chức kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành trong việc thực hiện Luật KN,TC, nhất là tại các đơn vị có nhiều đơn thư tồn đọng để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Nhờ vậy, trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết được 117/132 đơn thư thuộc thẩm quyền (đạt 88,6%). Thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP, ngày 20/2/2009 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND, Công an và các cơ quan liên quan rà soát và số liệu thống kê cho thấy, đến tháng 6/2009, toàn tỉnh còn 36 vụ việc phức tạp, tồn đọng. Sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo và đến thời điểm này (cuối tháng 5/2010), về cơ bản đã giải quyết xong cả 36/36 vụ việc kể trên. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, hàng tháng chọn từ 2 - 3 vụ phức tạp, còn có những ý kiến khác nhau để báo cáo UBND tỉnh nghe, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết, góp phần hạn chế tối đa đơn thư KN,TC tồn đọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KN,TC giai đoạn II-Đề án 212, UBND tỉnh đã cấp kinh phí để Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP triển khai theo đúng kế hoạch. Riêng Cơ quan Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương, trong đó có Báo Thanh tra, làm tốt công tác tuyên truyền và in ấn, phát hành tài liệu liên quan đến hầu hết cơ sở thuộc cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Nhờ các giải pháp tích cực, đồng bộ kể trên, tình hình KN,TC trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã giảm hẳn cả về số vụ việc và tính chất phức tạp, tạo thuận lợi trong ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng trình tự, thời gian quy định.