Ninh Bình đổi mới nội dung kỳ họp HĐND

NDĐT- Trong hai ngày 16 và 17-4 tại T.P Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kỳ họ thứ 4 khóa 13 HĐND. Đây là lần đầu HĐND tổ chức kỳ họp mang tính chuyên đề về những việc cần giải quyết trong thời gian ngắn, hiện là những việc cần làm ngay từ thực tiễn xã hội xoay quanh bảy vấn đề do UBND tỉnh trình để HĐND xem xét, ra nghị quyết thực hiện.

Theo đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, bí thư tỉnh ủy Ninh Bình : Đây là kỳ họp HĐND chuyên đề lần đầu được tổ chức tại Ninh Bình với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, dành thời gian để các đại biểu đi sâu vào các chuyên đề cần xem xét quyết định. Kỳ họp lần này tập trung thảo luận các đề án và ra nghị quyết về nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đề án về những vấn đề nêu trên đã được ban thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến định hướng lãnh đạo bởi đây là những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân tại địa phương.

Tổ chức họp HĐND mang tính chuyên đề có ưu điểm là số đại biểu tham dự cuộc họp ít hơn, thời gian dành cho việc xem xét những vấn đề cấp thiết ở địa phương nhiều hơn, thời gian họp ngắn hơn (chỉ gần hai ngày so với ba ngày như trước đây).