Nigeria lần đầu tiên chế tạo tàu chiến

    Gốc

    VIT - Hải quân Nigeria sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử quốc phòng của họ với dự định chế tạo tàu chiến nội địa đầu tiên.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/40491/default.aspx