Niêm yết tại sàn London: “Nên cân nhắc nếu muốn huy động vốn”

    Gốc

    Hỏi chuyện ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=535d6faa14f663&page=category