NIỀM VUI NHỮNG NGƯỜI LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐI BẦU CỬ

Thực hiện thỏa thuận giữa Chính Việt Nam và Chính phủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, ký ngày 8 tháng 7 năm 2013 và được gia hạn thêm 3 năm kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2016, tháng 11/2018, Chủ tịch nước ký quyết định nhập Quốc tịch cho hơn 750 người dân thuộc huyện Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị di cư tự do từ Lào về Việt Nam.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/4/niem-vui-nhung-nguoi-lan-dau-tien-duoc-di-bau-cu/552759