Niêm phong tài sản công ty, 500 công nhân mất việc

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Do Công ty Liên doanh Nhã Quán (Bình Dương) đã bị niêm phong, không có việc làm, sáng 2/4, 500 công nhân của công ty đã tập trung trước cổng Công ty đòi được làm việc, gây mất ANTT.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88619.cand