Niêm phong gần 7.500 lít nước nhiễm bẩn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã đình chỉ 5 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đồng thời niêm phong chờ tiêu hủy 7.497 lít nước nhiễm bẩn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=139867