Nhường nhịn một chút, phụ nữ sẽ "được" nhiều hơn

Phụ nữ đôi khi biết nhịn một tí là sẽ được rất nhiều thứ. Phụ nữ mà đòi hỏi sự bình đẳng tuyệt đối thì chẳng bao giờ có được... Đó là quan điểm của tân Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Hòa.