Nhượng Bạn thoát nghèo từ cây thông mã vĩ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Với hơn 98% diện tích là đồi núi, nhưng nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống của đồng bào dân tộc Sán Chỉ ở xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã có cuộc sống ấm no. Xã vùng cao này, còn vinh dự được Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141686&sub=56&top=38