Những yếu tố làm tăng giá lương thực

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Theo Liên Hiệp Quốc, giá lương thực tăng cao đe dọa an ninh lương thực và khiến 1,2 tỉ dân trên thế giới lâm vào cảnh đói kém thường xuyên từ nay đến năm 2025. Nhưng điều gì tạo ra cơn bão giá hiện nay?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/221565.asp