Những xã ngoài đê La Giang: Cần có giải pháp "sống chung" với lũ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sau  cơn bão số 5, các  xã ngoài đê La Giang của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị ngâm trong biển nước suốt 15 ngày. Rõ ràng Hà Tĩnh cần có giải pháp để bà con yên tâm  "sống chung"  với lũ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108144&sub=127&top=39