Những vùng đất nóng như 'lò bát quái' trên thế giới

Nhiệt độ cao khủng khiếp đã biến những vùng đất này trở thành những 'lò bát quái' vô cùng khắc nghiệt.

Những vùng đất nóng như "lò bát quái" trên thế giới

Phan Hoàng - Tổng hợp