Những vì sao - Thơ Nguyễn Như Mây

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Mời em chọn một vì saoNgôi nào mới nhất trong màu áo EmNgôi nào đẹp nhất trời đêmĐẹp như con mắt đa tình của Em

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2008/1/27/224282.tno