Những ưu điểm của dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phương pháp lắp dựng dầm hộp đúc sẵn là công nghệ hàng đầu được áp dụng tại các nước có kĩ thuật xây dựng cầu phát triển trên thế giới. Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian thi công

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=130637