Những “Tử Cấm Thành” hiện đại

Việc đăng cai tổ chức Thế Vận hội 2008 đã tạo cho Trung Quốc cơ hội vàng để ra mắt thế giới những tác phẩm kiến trúc tầm cỡ... Tử Cấm Thành